Oproep, agenda, stemresultaten, notulen en andere bijbehorende documenten van de AvA van 9 juni 2020.

 

Data Aandeelhoudersvergadering 2020

Algemene Vergadering Aandeelhouders (AVA) 9 juni 2020
   

 

Oproep en protocol

Oproep voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders werd gehouden op 9 juni 2020.
In overeenstemming met de bepalingen van de 'Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid' was de vergadering uitsluitend langs elektronische weg toegankelijk.
Aandeelhouders konden voorafgaand aan de vergadering schriftelijk vragen stellen en gebruik maken van een volmacht en steminstructie.

Download oproep

Protocol voor het stellen van vragen, voorafgaand en tijdens de AvA van 9 juni 2020.

Download protocol
 

Stemvolmacht- en instructie

Download Stemvolmacht- en instructie AvA 9 juni 2020.
 

Agenda en bijlagen

Agenda:

Download Agenda AvA 9 juni 2020
 

Bijlagen:

Bijlage 1, toelichting op agendapunt 4.a

Download Bezoldigingsverslag en Remuneratierapport 2019


Bijlage 4, toelichting op agendapunt 5

Download Huidig bezoldigingsbeleid, vastgesteld door AvA 23 maart 2016

Download Voorgesteld Bezoldigingsbeleid, AvA 9 juni 2020 

Download Bezoldigingsbeleid, mark up 2016-2019 

Download Advies OR inzake Bezoldigingsbeleid  


Bijlage 8, toelichting op de agendapunten 8.a, 8.b, en 8.c

Download Huidige Statuten Sligro Food Group N.V. 

Download Voorstel statutenwijziging (de wijzigingen)

Download Voorstel statutenwijzigingen (doorlopende tekst) 
 

Presentatie

Download Presentatie AvA 9 juni 2020  
 

Stemresultaten

Download Stemresultaten AvA 9 juni 2020  
 

Notulen en vragen en antwoorden

Download Notulen AvA 9 juni 2020  

Download Vragen en antwoorden AvA 9 juni 2020